Sommens sjöråd

Sommens sjöråd

Ribbingshov åter på plats.

Varningar farledsmarkeringarPosted by Peter Börling 2018-06-09 14:39:44
En ny prick har idag satts ut vid Ribbingshov, Norra Vi, i stället för den som drivit iväg.
En grön prick som varit på drift i Torpafjärdern har också bärgats. Dessutom har vi kontrollerat att prickarna i Torpa står rätt.