Sommens sjöråd

Sommens sjöråd

Grön prick vid Dalbylandet saknas eventuellt.

Varningar farledsmarkeringarPosted by Peter Börling 2018-05-21 20:00:03
Enligt uppgift så är den gröna pricken vid Dalbylandet, Torpa, på drift.
Var försiktig i dessa vatten tills vi har haft tid att åtgärda detta.

Den gröna pricken som sågs i Lommsviken är bärgad, och inga prickar saknas i Asbyfjärdern.