Sommens sjöråd

Sommens sjöråd

Varning för träd

Varningar farledsmarkeringarPosted by Peter Börling 2018-05-01 11:10:51
Utanför Förnäs, i Torpafjärdern, sticker rotändan av ett stort träd upp ur vattnet. Detta är ett par hundra meter från land och vattendjupet är ca 15 meter.

Trädet är avkapat och sticker upp ca 50 cm. Kommer troligen från avverkning på Dalbylandssidan.