Sommens sjöråd

Sommens sjöråd

Säsong 2018

Varningar farledsmarkeringarPosted by Peter Börling 2018-05-01 11:06:50
Nu har vi påbörjat kontrollen inför Säsong 2018. Vi är lite sena, men undantaget Sommen och Boxholm så är det mesta klart.

Följande har utförts:

29/4 Smalsjön, Malexander och ner till Sånna.

Monterat fyren vid Storön. Monterat tavlan "Kärringen" och fyren. Justerat den gröna pricken vid Svalön (stod lågt). Justerat den gröna pricken vid "Grisasten" som stod under vatten. Monterat fyren i Stenasundet. Satt upp tavlan på "U-båten". Satt ut nytt puktmärke på "Brittasten" med nya motvikter för bättre läge. Justerat den röda pricken vid "Blackan" som stod lågt.

30/4 Torpa, Asby, Svana och Somvik.

Kontroll av träd som sticker upp ur vattnet utanför Förnäs, Torpa. Ersatt försvunnen grön prick vid Brevika hall. Ersatt försvunnen röd prick vid Björnön. Ersatt försvunnen röd prick utanför Håredal.

Följande återstår att kontrollera:
Sommenfjärden.
Boxholmsfjärdern.
Blåvik och Tranåsöarna.
Ribbingshov och Herröarna i Norra Vi.

Status okänd eller ej startade fyrar:
Draget
Tjurudden
Åmyningen
Bockabroarna
Norra Vi