Sommens sjöråd

Sommens sjöråd

Saknad prick!

Varningar farledsmarkeringarPosted by Peter Börling 2016-06-06 11:50:32
Den röda pricken mellan Storön och Fiskarp är rapporterad saknad.

Vi kommer försöka åtgärda detta så snart som möjligt.