Sommens sjöråd

Sommens sjöråd

Kvarstående varningar!

Varningar farledsmarkeringarPosted by Peter Börling 2016-05-01 18:54:21
Efter att Stefan och jag arbetat hårt hela dagen har vi fått ner felen till följande:

Tranåssjön:
Fyren Norraby vid Åmynningen är trasig. Reservdelar beställda.

Smalsjön:
Fyren på Bocken har okänd status.

Somvik:
Pricken vid Arnäs (norr om Loppön) saknas.

Malexander:
Pricken vid Hästholmen saknas.

Norra Vi:
Pricken vid Sånna saknas.
Prickarna vid Herröarna och Ribbingshov har okänd status.

Vi hoppas att kunna åtgärda dessa brister under kommande vecka.